Obec Vysoká Pec
Vysoká PecOkr. Karlovy Vary

Současnost

Obec Vysoká Pec leží v údolí krásné lesnaté krajiny Krušných hor s nadmořskou výškou kolem 750 m n. m.  Vznikla sloučením dvou obcí, Vysoká Pec a Rudné, které byly do roku 1991 součástí nedalekého města Nejdku.

K 1. lednu 2010 měla obec 340 trvale žijících obyvatel ve 106 domech. K 31. březnu 2015  bylo v obci kromě 97 obydlených domů také 122 rekreačních chat a chalup. K 1.1.2019 je 112 obydlených domů, z toho 19 obydlených chat a 114 rekreačních chat. K 1.1.2019 má obec 384 trvale žijících obyvatel.

Pro svoji polohu a pěkné prostředí je obec předurčena k letní i zimní rekreaci. Velká část území je přírodním parkem. V roce 1995 byla v části obce vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana vzácných mokřadních rostlin, zejména masožravé rosnatky okrouhlolisté. V roce 1999 byl zaregistrován významný krajinný prvek "Šafránová louka" s výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého. 

V obci jsou stále dodržovány tradiční zvyklosti jako velikonoční pomlázka, stavění a kácení máje, mikulášská nadílka, podzimní drakiáda, oslavy Dne dětí atd. Vznikla tradice pořádání letní Country sešlosti v pěkném přírodním prostředí Westernového městečka, a to vždy třetí sobotu v červenci. V roce 2018 se konal již 26. ročník.

Obec Vysoká Pec je veřejným opatrovníkem pro 49 klientů a klientek z Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) v Rudném.

Naučná stezka:

 

Naučná stezka VP

Občanská vybavenost

 • Obchod se smíšeným zbožím
 • Penzion s restaurací "Sportka"
 • Autoservis WODVIUnion s.r.o.

Dopravní dostupnost

Autobusem, vlakem   viz: www.idos.cz

Investiční akce 

Po osamostatnění v r.1992 začala obec s uskutečňováním investičních akcí důležitých pro rozvoj obce. 

r. 1993 

 • zakoupení a instalace kontejnerů na komunální odpad

 • vybavení kanceláře obecního úřadu výpočetní technikou 

r. 1993 - 1995 

 • výstavba vodovodu za nezištné pomoci občanů. Celková hodnota díla je 513 000 Kč. Vodou z této sítě je zásobováno 83 % trvale obydlených domů  a 32 % chat 

r. 1993 - 2000

 • výstavba jeviště a sociálního zázemí ve Westernovém městečku v hodnotě 230.000 Kč 

r. 1994

 •  úprava a oplocení hřbitova
 •  zakoupení traktoru pro zimní údržbu komunikací
 •  vybavení kanceláře obecního úřadu výpočetní technikou 

r. 1995 

 • výměna části oken a zateplení západní stěny budovy obecního úřadu
 • zakoupení požární stříkačky v hodnotě 87.000 Kč
 • vybavení kanceláře obecního úřadu telekomunikační technikou 

r. 1996 

 • dokončení zastavovací studie pro výstavbu 11 rodinných domů v Rudném
 • rekonstrukce místní komunikace u hasičské zbrojnice v hodnotě 200.000 Kč
 • úprava návsi, výstavba odstavného parkoviště v hodnotě 176.000 Kč
 • výstavba a vybavení obecní klubovny v hodnotě 200.000 Kč
 • výstavba hospodářské budovy na hřbitově 

r. 1997

 • nové vybavení obecní knihovny 

r. 1998

 • pořízení nového požárního auta 

r. 1998 - 2000

 • výstavba kanalizace a ČOV pro novou zástavbu v hodnotě 864.000 Kč 

r. 1999

 • výstavba 4 bytových jednotek za finanční účasti budoucích nájemců
 • výstavba elektrorozvodného zařízení v Rudném v hodnotě 300.000 Kč
 • vybudování víceúčelového hřiště v hodnotě 92.000 Kč
 • zařízení kanceláře starosty 

r. 2000

 • vydražení hotelu Modrá hvězda za cenu 650.000 Kč a pořízení vybavení pro restauraci a kuchyni v hodnotě 80.000 Kč
 • dokončení výměny oken, zateplení a oprava fasády budovy obecního úřadu v hodnotě 400.000 Kč
 • rekonstrukce a vybavení prodejny smíšeného zboží
 • oprava mostu u hasičské zbrojnice 

r. 2001

 • oprava střechy, fasády, výměna oken a zateplení budovy hotelu v hodnotě             cca 500.000 Kč
 • vybavení obecní knihovny výpočetní technikou 

r. 2002

 • dokončení Územního plánu obce v hodnotě 94.500 Kč
 • opravy hasičské zbrojnice v hodnotě 210.000 Kč
 • rekonstrukce místní komunikace nad Westernovým městečkem v hodnotě           200.000 Kč 
 • opravy ostatních komunikací v hodnotě 37.000 Kč
 • oprava požární nádrže v hodnotě 20.000 Kč 
 • instalace podlahového topení v prodejně v hodnotě 20.000 Kč 
 • opravy v hotelu Modrá hvězda v hodnotě 202.000 Kč 

r. 2003

 • rekonstrukce místní komunikace v nové zástavbě v hodnotě 200.000 Kč
 • opravy ostatních komunikací v hodnotě 57.000 Kč
 • pořízení sněhové frézy v hodnotě 15.000 Kč 
 • projekt kanalizace a ČOV pro celou obec v hodnotě 68.000 Kč (část)
 • urbanistická studie pro výstavbu nových rodinných domů v hodnotě 51.000 Kč 
 • výměna teplovodního kotle v budově obecního úřadu v hodnotě 80.000 Kč

r. 2004

 • rekonstrukce místních komunikací - 200 000 Kč
 • oplocení hřbitova - 160 000 Kč
 • zřízení bezdrátové trasy internetu - 85 000 Kč
 • sněhová radlice - 51 000 Kč
 • oprava vodovodu - 27 000 Kč

r. 2005

 • oprava místních komunikací - 52 500 Kč
 • oprava autobusových zastávek - 144 000 Kč
 • úprava prostor před obecním úřadem - 266 000 Kč
 • plynová nádrž pro hotel Modrá hvězda - 15 000 Kč
 • oprava střechy hotelu Modrá hvězda - 75 000 Kč
 • rekonstrukce místní komunikace - 282 000 Kč
 • projekt – ČOV a kanalizace (1. část) - 113 000 Kč

r. 2006   

 • projekt ČOV a kanalizace (2. část) - 274 000 Kč
 • rekonstrukce mostů a propustí - 100 000 Kč
 • plastová okna v hasičské zbrojnici - 90 000 Kč
 • oprava fasády hasičské zbrojnice - 83 000 Kč
 • oprava střechy hotelu Modrá hvězda a drobné opravy - 73 000 Kč

r. 2007   

 • rekonstrukce místních komunikací - 260 000 Kč
 • opravy místních komunikací - 92 000 Kč
 • opravy hřbitova - 48 000 Kč
 • opravy vodovodu - 37 000 Kč
 • výstavba kanalizace (I. etapa) - 4 437 000 Kč

r. 2008

 • výstavba čistírny odpadních vod - 4 431 291 Kč
 • projekt cyklostezek - 225 386 Kč

r. 2009   

 • výstavba kanalizace (II. etapa) - 2 518 184 Kč
 • přístřešky na místech sloužících k odkládání odpadu (hasičárna, otočka) - 201 824 Kč
 • projekt inženýrských sítí k novým RD - 226 100 Kč

r. 2010  

 • nákup lyžařského vleku - 150 000 Kč
 • rekonstrukce místních komunikací - 287 598 Kč
 • bezbariérový vstup - budova OÚ - 62 942 Kč
 • projektová dokumentace - inž. sítě pro RD - 150 000 Kč

r. 2011

 • montáž přístřešku před OÚ  -85 000 Kč
 • projekt inženýrské sítě pro RD - 57 600 Kč
 • rekonstrukce místních komunikací v obci - 579 156 Kč
 • územní plán - doplňující průzkumy - 62 500 Kč

r. 2012

 • přístřešky na místech sloužících k odkládání odpadu (za OÚ, nad Westernovým městečkem, nad kostelem - 467 190 Kč
 • příprava výstavby kanalizace - 201 106 Kč
 • rekonstrukce soc. zařízení OÚ - 53 496 Kč
 • inženýrské sítě pro RD - 19 200 Kč
 • územní plán obce - 386 500 Kč

r. 2013

 • výstavba kanalizace (III. etapa) - 3 267 196 Kč 
 • inženýrské sítě pro RD - 34 848 Kč
 • územní plán obce - 52 100 Kč
 • rekonstrukce místních komunikací - 666 165 Kč
 • kostel - věžní hodiny + hodinový stroj - 56 023 Kč

r. 2014

 • dokončení územního plánu obce  - 114 735 Kč
 • bití pro věžní hodiny - 62 678 Kč
 • opravy místních komunikací - 911 885 Kč
 • oprava střechy budovy obecního úřadu - 48 387 Kč
 • oprava elektroinstalace v kostele - 42 215 Kč
 • instalace 15 přístřešků na posypový materiál - 294 138 Kč 

r. 2015

 • dětské hřiště + herní prvky+ terénní úpravy - 515 151 Kč
 • inženýrské sítě pro RD - 2 193 327 Kč
 • kanalizační sběrač Rudné - 158 852 Kč
 • opravy MK - 157 000 Kč
 • opravy Sportka (podlahy, elektroinstalace) - 123 000 Kč

r. 2016

 • budova č.p.116 (nádraží) - 305 000 Kč
 • veřejné osvětlení - nová část (naproti bývalé hasičské zbrojnice) - 114 783 Kč
 • inženýrské sítě pro RD - 1 830 992 Kč
 • kanalizační sběrač - Vysoká Pec - 368 802 Kč
 • traktor Starjet s vozíkem - 147 062 Kč
 • opravy kostela (strop, výmalba) - 218 000 Kč
 • oprava vodovodu - 22 000 Kč
 • oprava ČOV - 26 000 Kč
 • opravy MK 73 000 Kč

r. 2017

 • veřejné osvětlení - nová část (za obchodem) 17 491 Kč
 • kanalizace nová část (nad Kaňkou) - 166 175 Kč
 • opravy bytů 17 000 Kč
 • oprava ČOV - 23 000 Kč
 • opravy MK - 43 000 Kč
 • opravy Sportka - 91 000 Kč
 • opravy kostel - 293 000 Kč
 • opravy budovy OÚ (fasáda, izolace, střecha) - 595 000 Kč
 • opravy jeviště a WC (Westernové městečko) - 70 000 Kč
 • vodovod (střecha na vodojemu) - 47 000 Kč

r. 2018

 • kanalizace nová část (u kostela) - 82 135 Kč
 • lustr do kostela - 90 610 Kč
 • oprava střechy OÚ - 122 000 Kč
 • Sportka 122 000 Kč
 • opravy MK a mostů - 957 000 Kč
 • opravy vodovodu - 24 000 Kč
 • opravy ČOV - 79 000 Kč
 • oprava varhan v kostele - 41 500 Kč
 • kostel 113 000 Kč

r. 2019

 • pěší stezka (za obchodem) - 332 545 Kč 
 • komunální rozmetadlo MOTYL - 52 521 Kč
 • 4 kontejnery na směsný odpad - 226 996 Kč
 • opravy MK - 621 000 Kč
 • altán u obchodu - 32 208 Kč
 • vodovod (čerpací stanice Kaňka) - 142 753 Kč

r. 2020

 • mostek v Rudném (k RD č.p. 306) - 110 082 Kč
 • čerpadlo pro vodovod (čerpací stanice Kaňka) - 51 164 Kč
 • opravy MK - 118 000 Kč
 • nový automatický kotel H845A (budova 109) - 111 209 Kč

r. 2021 

 • kanalizace k RD č.p. 25 Rudné - 528 142 Kč 
 • opravy MK - 84 000 Kč

r. 2022 

 • traktor Farmall 75A s příslušenstvím - 1 329 930 Kč
 • opravy MK - 653 000 Kč
 • mulčovač Berti TA/MI 160 - 181 379 Kč 

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
4
29
4
30
4
31
4
1
5
2
4
3
4
4
4
5
4
6
7
7
9
8
7
9
7
10
7
11
7
12
7
13
7
14
7
15
8
16
7
17
7
18
7
19
7
20
9
21
11
22
8
23
6
24
6
25
6
26
6
27
8
28
7
29
5
30
5

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Plakát Šipky 9.7.

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky