Obec Vysoká Pec
Vysoká PecOkr. Karlovy Vary

Historie

VYSOKÁ PEC

Dějiny Vysoké Pece jsou výrazně poznamenány hornictvím a hutnictvím. První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1590, ale železná ruda se tu těžila již od 14. století. Vytěžená ruda se tavila ve zdejší vysoké peci (odtud název obce) nebo byla vyvážena do blízkého Saska. V 17. a 18. století se obyvatelstvo živilo vedle upadajícího dolování také krajkářstvím, domácími řemesly, povoznictvím a chovem skotu a koz.

Farně patřila Vysoká Pec k obci Rudné, ve Vysoké Peci byla jen kaplička, jejíž stáří se odhadovalo na 350 let. Největšího rozkvětu dosáhla obec v období let 1900 - 1930. V roce 1930 měla 153 trvale obydlených domů se 787 obyvateli. Po druhé světové válce klesl počet obyvatel na 180 a dále obyvatel ubývalo až do začátku 90. let 20. století, kdy v obci žilo trvale 70 obyvatel.

RUDNÉ

Původní název obce Trinksaifen dokládá její hornický původ - vznikl složením dvou slov: Seifen (rýžoviště) a Trink (snad odvozeno podle prvního nákladníka jménem Trin(c)k, člena hornického rodu rozšířeného na Chebsku v 16. století). Obec patřila k nejstarším rýžovnickým místům na Nejdecku, první dochované písemné záznamy o těžbě cínové rudy jsou doloženy z roku 1556. Rýžování, drcení a rozplavování cínové rudy vyžadovalo více vody než bylo v Rudenském potoce, horníci tedy důmyslným 12 km dlouhým vodním příkopem přiváděli vodu z vedlejšího údolí Chaloupek. Vodní příkop byl vybudován asi v polovině 16. století (písemné záznamy chybí) a ještě dnes je z větší části dochovaný. Počátek tohoto neobyčejného vodního díla leží mezi bývalými osadami Chaloupky a Rolava, kde se na vrstevnici 840 m příkop odpojoval z pravého břehu říčky Rolavy. Voda v příkopu tekla téměř po vstevnici po jižním svahu Chaloupek, obtékala Vysoký vrch (zde je místy příkop i zdvojen), přecházela planinu Havraního vrchu (zde se příkop chvílemi ztrácí, terén byl rozoráván zemědělci), vracela se po vrstevnici na konec rudenského údolí, kde protínala silnici na Přebuz, dále obtékala Rudenský špičák a v části obce Pochlowitz (nad dnešní otočkou autobusu), kde byla využívána pro místní stoupovnu, konečně vtékala do Rudenského potoka a s ním zpět do Rolavy.   

Úpadek hornictví po třicetileté válce donutil obyvatele živit se krajkářstvím, paličkováním, výrobou perleťových knoflíků, zemědělstvím a uhlířstvím pro nejdecké hutě. V roce 1784 byl postaven farní kostel Navštívení Panny Marie. Stejně jako Vysoká Pec, dosáhlo Rudné největšího rozkvětu na počátku 20. století, kdy v obci bydlelo až 1610 obyvatel (r. 1910). Do roku 1950 se snížil počet obyvatel na 163 a v roce 1992 měla obec jen 142 obyvatele.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
4
17
4
18
4
19
5
20
4
21
5
22
4
23
4
24
5
25
4
26
5
27
5
28
4
29
4
30
4
31
6
1
8
2
4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Maškarní pro děti a rodiče 2020

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky