Navigace

Obsah


Knihovna pro Vás je otevřena každé úterý

od 16:00 do 18:00 hodin

 

knihovnice Michaela Severová tel.: +420 777 674 475

knihovna.vysokapec@seznam.cz

seznam knih zde

megaknihy                                      www.megaknihy.cz

Webový katalog

Přináší informace o tom, jaká je aktuální skladba knihovního fondu určité knihovny (které knihy se právě teď v knihovně nacházejí). Katalog je na internetu, můžete ho použít odkudkoli:

http://regionkv.knihovnakv.cz

 

webový katalog

webový katalog