Navigace

Obsah

31.07.2018

Ministerstvo zemědělství ČR žádá veřejnost o součinnost při dotazníkovém šetření týkajícím se "Plánování v oblasti vod". Vyplnění dotazníku zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomohou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín k vyplnění dotazníku je 10. září 2019.

Za vstřícnost a vyplnění dotazníku děkuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací.

Dotazník k on-line vyplnění

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

 

21.05.2018

Gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice Ostrov - uzavření

 

15.12.2017

Třídění a recyklace odpadů - letáčky

Má to smysl, třiďte odpad

Proč třídit a recyklovat odpad

 

15.12.2017

Naše obec podpořila Linku bezpečí

 

11.9.2017

Výběrové řízení - projektový manažer MAS Krušné hory o.p.s.

 

6.9.2017

Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí pro zrakově handicapované občany půjčování zvukových knih

 

4.9.2017 

Začíná příprava nového plánu zimní údržby. Své si mohou říct i občané.

 

17.8.2017

Uzavření silnice Přebuz - Rudné

 

2.8.2017

Svoz nebezpečného odpadu

 

20.06.2017

Šetření vodou - výzva OÚ

Technická závada na obecním vodovodu

 

15.3.2017

Akční nabídka informativního rozboru pitné vody

Akce-Informativní rozbor pitné vody

Akce - Krácený rozbor pitné vody

8.3.2017

Prezentace MPSV Vzdělávání praxí

Leták

Leták

Průvodní dopis

16.12.2016

Pozvánka na valnou hromadu TJ Radon Vysoká Pec

Pozvánka

 

14.12.2016

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Základní informace k nové službě

Žádost

 

7.12.2016

Informace o výskytu ptačí chřipky v Evropě

Informace pro drobnochovatele a veřejnost

 

1.8.2016

Nabídka práce EKOSEV

7.6.2016

Místo pro ukládání BIOLOGICKÉHO ODPADU

Obec nabízí dovoz obědů důchodcům

26.5.2016

Výzva odběratelům vody z obecního vodovodu

23.5.2016

Nabídka přivýdělku pro občany obce

11.4.2016

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

29.4.2016

Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí od roku 2016

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2016

 

20.4.2016

Cestování s dětmi do zahraničí

 

Štěpkování větví 23. a 24. dubna

26.1.2016

Informace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

oznámení SIPO

26.1.2016

Policie České republiky hledá nové policisty a policistky do základních útvarů.

13.1.2016

Nabídka přivýdělku pro občany obce

5.1.2016

Informace pro občany - dTEST

 

 

10.12.2015

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1.1.2016

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné od 1.1.2016

 

29.11.2015

Upozornění ÚP - Platnost veškerých dosud vydaných průkazů OZP a průkazů MV končí k 31. 12. 2015

 

17.8.2015

Pozvánka do TJ Radon

 

7.8.2015 

Svoz nebezpečného odpadu

27.6.2015 Brigáda - naučná stezka

 

10.6.2015

Schůzka pro zájemce běžeckého lyžování

 

5.6.2015

Veřejná výzva - referent sociálních věcí

 

4.5.2015

Volba lokality dětského hřiště

 

31.3. 2015

Procházka spojená s výběrem lokality pro dětské hřiště

 

25.3.2015

Prodej palivového dřeva

 

25.2.2015

Hledá se kronikář

 

23.2.2015

Vyvěšen Místní program obnovy vesnice - prosíme občany o vyjádření a doplnění místního programu MPOV

 

8.1.2015

Poplatky 2013,2014 a 2015

 

20.11.2014

Hledá se kronikář

 

6.října nově otevřen obchod smíšeného zboží

 

11.2.2014

Přehled poplatků a plateb za r. 2013, 2014

 

26.10.2013

Výsledky voleb do PS v naší obci:

http://www.novinky.cz/volby/snemovna-2013/karlovarsky-kraj/karlovy-vary/2395-vysoka-pec

 

16.8.2013

 

Záměr vyhlášení Přírodní památky Vysoká Pec a Přírodní památky Rudné

 

Vážení občané,

v uplynulých dnech někteří z Vás obdrželi oznámení o návrhu na zřízení chráněného území, které se dotýká pozemků ve Vašem vlastnictví. Prosíme Vás, abyste této problematice věnovali zvýšenou pozornost a předešli tak možným problémům v budoucnosti.

 

Po dohodě s krajským úřadem jsme pro Vás připravili ústní jednání na středu 16.10.2013 od 13:00 do 17:00 hodin v obecní klubovně v bývalé hasičské zbrojnici. Jednání bude přítomen zástupce krajského úřadu, který se pokusí vysvětlit, jak se zamýšlená územní ochrana dotkne práv a povinností vlastníků pozemků.

 

K jednání můžete přinést písemná prohlášení a připomínky, nejlépe ve dvojím vyhotovení pro potvrzení převzetí. Obecní úřad vyzývá všechny, kterých se návrh na zřízení chráněného území dotýká, aby se tohoto jednání zúčastnili.

 

červen 2013

VÁŽENÍ OBČANÉ,

V NAŠÍ OBCI BUDE PROBÍHAT VÝSTAVBA III. ETAPY KANALIZACE. NA  KOMUNIKACI OD BÝVALÉ ČOV V RUDNÉM SMĚREM NA PŘEBUZ BUDE DOCHÁZET K RŮZNÝM OMEZENÍM A NA NĚKOLIKA MÍSTECH BUDE ZÚŽENÁ VOZOVKA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 

Březen 2013 - přijetí daru - kostel

Březen 2013 - obecní vodovod a změny, které probíhají

Spolupráce při přípravě jízdních řádů