Navigace

Obsah

2019

Dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR- Oprava kostelní věže západní strana

Obec Vysoká Pec obdržela v roce 2019 od Ministerstva kultury dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši  106 000 Kč.

..

 

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Pěší stezka, přístřešky a mobiliář

Obec Vysoká Pec obdržela v roce 2019 od Karlovarského kraje dotaci z Programu obnovy venkova na pěší stezku, přístřešky a mobiliář ve výši 222 590 Kč.

.                                .

http://www.kr-karlovarsky.cz                                  http://www.zivykraj.cz

 

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Oprava místních komunikací

Obec Vysoká Pec obdržela v roce 2019 od Karlovarského kraje dotaci z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací ve výši  190 645 Kč.

Oprava místní komunikace na p.p.č. 1645, 1671/1 a 1671/3 v k.ú. Rudné

.                               .

http://www.kr-karlovarsky.cz                                 http://www.zivykraj.cz

2018

Dotace poskytnutá Ministerstvem kultury ČR- Obnova střešního pláště a soklů

Obec Vysoká Pec obdržela v roce 2018 od Ministerstva kultury dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši  80 000 Kč.

..

http://www.mkcr.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Oprava místních komunikací

Obec Vysoká Pec obdržela v roce 2018 od Karlovarského kraje dotaci z Programu obnovy venkova na realizaci oprav místních komunikací ve výši  202 000 Kč.
   ..                                     ..

http://www.kr-karlovarsky.cz                              http://www.zivykraj.cz