Navigace

Obsah

 

PLATNÁ územně plánovací dokumentace obce:

 

 

Územní plán Vysoká Pec (ÚP)

 

(schválen zastupitelstvem obce 19. 9. 2014, s účinností od 11. 10. 2014)

 

Pořizovatel: OÚ Vysoká Pec smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem  www.trtik.net
Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle spol. s r.o. (Ing. arch. Daniela Binderová) 

Údaje o vydaném územním plánu
Registrační list ÚP

Závazná textová část Textová část - odůvodnění

Výkres základního členění

Koordinační výkres
Hlavní výkres Výkres širších vztahů
Výkres veřejně prospěšných staveb Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Kompoziční principy

Schéma dopravní infrastruktury

 

Schéma technické infrastruktury
 

 

 

Odkazy:

Stavební zákon (odkaz na stránky Portálu veřejné správy ČR)  
Stránky nadřízeného orgánu územního plánování (odkaz na stránky Krajského úřadu Karlovarského kraje)  
Publikace 
Občan a územní plánování (odkaz na stránky Ústavu územního rozvoj