Navigace

Obsah

KORONAVIRUS

Od 25.5.2020 v rámci rozvolňování opatření již obec nebude seniorům zajišťovat nákupy a další služby  

 

Obec nabízí trvale žijícím občanům zdarma desinfekční prostředek (100ml) pro desinfekci rukou a povrchů.

Zájemci volejte na číslo 723 098 264 Romana Malá

 

Z Krajského úřadu Karlovarského kraje:

„Lidé v karanténě nebo izolaci, kteří si nemohou zařídit
základní životní potřeby (potraviny, hygienu), ať volají
informační centrum
950 380 180 nebo 950 370 180".

 

Doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách:

 

 

S platností od 20. 4. 2020 bude obnovena činnost Obecního úřadu Vysoká Pec v původních úředních hodinách, které platily před vyhlášením nouzového stavu. Ve styku s veřejností bude i nadále preferován písemný, telefonický nebo elektronický kontakt. V nezbytně nutných případech je ovšem možné, aby klient vyřídil záležitost osobně na úřadě.  kontakty

 

Aktuality:

mimořádné opatření ke covid-19 ze dne 3.8.2020, k plnění: urad-obce/uredni-deska/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-3-8-2020-a-sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-k-plneni-932.html?kshowback=

mimořádná opatření ke covid-19 ze dne 3. července 2020, k plnění: urad-obce/uredni-deska/mimoradna-opatreni-ke-covid-19-ze-dne-3-cervence-2020-k-plneni-922.html?kshowback=

zrušení mimořádného opatření ke covid-19 ze dne 1. července 2020, k plnění viz.• Zrušení mimořádného opatření ze dne 19. 5. 2020 k nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na SARS-CoV-2

aktuální mimořádné opatření a sdělení ke covid -19 ze dne 30. června viz. urad-obce/uredni-deska/aktualni-mimoradne-opatreni-ochranne-opatreni-a-sdeleni-mzd-ke-covid-19-ze-dne-30-cervna-2020-920.html?kshowback=

aktuální mimořádné opatření a sdělení MZd ke covid-19 ze dne 29. června 2020, k plnění viz. urad-obce/uredni-deska/aktualni-mimoradne-opatreni-a-sdeleni-mzd-ke-covid-19-ze-dne-29-cervna-2020-k-plneni-919.html?kshowback=

aktuální mimořádná opatření MZd ke covid-19 ze dne 19. června 2020 k plnění viz. odkaz urad-obce/uredni-deska/aktualni-mimoradna-opatreni-mzd-ke-covid-19-ze-dne-19-cervna-2020-k-plneni-918.html?kshowback=

mimořádná opatření a ochranné opatření MZd ke covid-19 ze dne 12. června 2020 k plnění viz. odkaz na úřední desce urad-obce/uredni-deska/mimoradna-opatreni-a-ochranne-opatreni-mzd-ke-covid-19-ze-dne-12-cervna-2020-k-plneni-912.html?kshowback=

 

opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic

aktuální mimořádná opatření a ochranná opatření MZd ke covid-19 ze dne 2. června 2020 k plnění:

• Zrušení mimořádného opatření ze dne 9. dubna 2020 k nařízení poskytovatelům sociálních služeb

• Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 4. do 8. 6. 2020

• Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 8. 6. 2020 do odvolání

• Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 15. 6. 2020

 

 

• Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 27. května 2020 

 

mimořádná opatření MZd ke covid-19 ze dne 25. května 2020

• Mimořádné opatření - omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 26. 5. 2020 do odvolání

• Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 26. 5. 2020 do odvolání

• Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR od 26. 5. 2020

• Zrušení mimořádného opatření ze dne 23. 3. 2020 k vyčlenění prodejní doby pro seniory s účinností od 26. 5. 2020

• Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 26. 5. 2020

• Mimořádné opatření - omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 1. 6. 2020 do odvolání

• Mimořádné opatření - ukončování karantény osob, s účinností od 1. 6. 2020

 

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů, částka 80 ze dne 1.5.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření - sbírka zákonů, částka 80 ze dne 30.4.2020

Mimořádné opatření MZd ze dne 23. a 24. dubna 2020

• Mimořádné opatření – omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče

• Mimořádné opatření - vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze

• Zrušení mimořádného opatření ze dne 17. 4. 2020 k zákazu maloobchodního prodeje

• Zrušení mimořádných opatření ze dne 15. a 17. 4. 2020 k volnému pohyb osob na celém území ČR

• Zrušení mimořádného opatření ze dne 15. 4. 2020 k osobní přítomnosti žáků a studentů na vyjmenovaných druzích vzdělávání, s výjimkami

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ- SBÍRKA ZÁKONŮ , ČÁSTKA 72 ze dne 24.4.2020

Příloha usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 444

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ  - SBÍRKA ZÁKONŮ, ČÁSTKA 70 ze dne 23.4.2020

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ - SBÍRKA ZÁKONŮ, ČÁSTKA 69 ze dne 24.4.2020

Mimořádné opatření MZd ze dne 17. dubna 2020 k plnění

• Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS, s účinností od 18. 4. 2020

• Mimořádné opatření - zákaz maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami, s účinností od 20. 4. 2020

• Mimořádné opatření - zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 27. 4. 2020

• Zrušení mimořádného opatření ze dne 10. 3. 2020 ke kulturním a jiným akcím nad 100 osob

• Zrušení mimořádného opatření ze dne 4. 3. 2020 k hromadným akcím nad 5000 osob

Mimořádné opatření - chytrá karanténa

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ- SBÍRKA ZÁKONŮ , ČÁSTKA 65 ze dne 17.4.2020

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ- SBÍRKA ZÁKONŮ , ČÁSTKA 66 ze dne 17.4.2020

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

Mimořádná opatření MZd ze dne 16.4. 2020 k plnění

1.zákaz návštěv pacientů ve zdrav. sl. a zařízení soc. služ.

2.elektronické žádanky v prostředí NZIS

3.nařízení Vězeňské službě ČR

4.zákaz volného pohybu osob

5.zákaz maloobchodního prodeje a služeb

6. uzavření škol a školských zařízení

7.ukončování karantény

 

Mimořádné opatření MZd ze dne 14. dubna 2020 k plnění

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ - ČÁSTKA 62 ze dne 14.4.2020

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ - ČÁSTKA 59

Mimořádné opatření MZd – Č. j.: MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN – „zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou“

Mimořádné opatření MZd – MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ - ČÁSTKA 58

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ - ČÁSTKA 57

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatá dne 7.4.2020

 

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ Č. 150 AŽ 153 - SBÍRKA ZÁKONŮ, ČÁSTKA 56 ze dne 6.4.2020

01.04.2020 Policie ČR - pozor na podvodníky:

https://www.policie.cz/clanek/pozor-na-podvodniky-856441.aspx

 

Aktuální infomace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

http://www.khkkk.cz

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020

 

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  sb. 051 ze dne 30.3.2020

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření  sb. 048 ze dne 27.3.2020

Česká pošta Informace o omezení nabídky služeb 

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření sb . 047 ze dne 26.3.2020

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23.3.2020

 

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření sb. 045-20-2 ze dne 23.3.2020

 

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Informace k čerpání ošetřovného ze dne 20.3.2020

Usnesení vlády sb.042-20-AK ze dne 19.3.2020

Vláda od 19. března zavedla povinnost nosit mimo bydliště ochranné pomůcky dýchacích cest a vyhradila nákupní hodiny pro seniory od 7 - 9 hod. 

 

Otevřený dopis hejtmana Karlovarského kraje občanům

Usnesení vlády sb 041-20

Rozhodnutí hejtmana - roušky

Žádost KHS v Karlových Varech - výzva pro návštěvníky plesu v Mariánských Lázních dne 7.3.2020 

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje v souvislosti s šířením nákazy koronavirem vyzývá občany, kteří se zúčastnili plesu dne 7. 3. 2020 v hotelu GALA HOTELS, Chateau Monty SPA Resort, Příkrá 218, 353 01 Mariánské Lázně, aby zůstali v domácí karanténě a v první pracovní den TELEFONICKY kontaktovali svého praktického lékaře k vystavení karantény na dobu 14 dnů, tj. do 21. 03. 2020. Děkujeme všem za součinnost.

 

S platností od 15. března 2020 všechny dotazy při podezření na onemocnění COVID-19 v Karlovarském kraji přijímá informační centrum IZS. Stávající telefonní kontakty na hygienickou stanici již nebudou v provozu. Informační centrum je dostupné nepřetržitě na telefonních číslech: 950 380 180 nebo 950 370 180

Vláda ČR rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, zdravotnických zařízení, pro základní životní potřeby, za rodinou a dalších nezbytných cest. Omezení se netýká veřejné dopravy, služeb pro obyvatele včetně zásobování a rozvážkové služby. Více na  https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/

Usnesení vlády ČR ze dne 16. 3. 2020

Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020