Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v části k. ú. Vysoká Pec u Nejdku

Vyvěšeno: 27. 4. 2018

Datum sejmutí: 27. 5. 2018

Zodpovídá: Ilona Káňová

Zpět