Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ a ZVEŘEJNĚNÍ dokumentací upraveného a posouzeného návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje K.k. na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 3. 8. 2017

Datum sejmutí: 18. 8. 2017

Zodpovídá: Ilona Káňová

Zpět